Haskell Hero

Z Standa Novák, osobní wiki
Přejít na: navigace, hledání

Interaktivní učebnice funkcionálního programování v jazyce Haskell.

Naprogramováno a napsáno v průběhu 10 měsíců v letech 2010 a 2011. Obhájeno jako bakalářská práce známkou A. V průběhu dalšího roku mírně upravováno a vylepšováno.

Závěr textové části bakalářské práce obsahuje žabičku.

V roce 2013 mi byl zrušen studentský prostor na fakultních serverech a učebnice tím zaniká.

V roce 2014 se přihlásil Honza Kuchař[1], jestli může učebnici znovu spustit na jemu dostupných serverech. Odvětil jsem, že učebnici šířím pod licencí WTFPL, tedy může. Od té doby je dostupná na adrese haskellhero.grifart.cz.

V roce 2015 byl učební text přeložen do Španělštiny Adélou Štromajerovou. Technické zázemí poskytl opět Honza Kuchař. Učebnice ve španělštině běží na adrese haskellhero-es.grifart.cz/.


Odkazy

TODO

předělat odkazy do citací